Blog Atlàntida Salut

Informe abreujat 2019 sobre la situació financera i de solvencia d’Atlàntida M.E.S.A

El règim regulador harmonitzat a nivell de la UE per a les companyies d’assegurances, conegut com a Solvència II, va entrar en vigor amb efecte a partir de l’1 de gener de 2016. El règim exigeix informació i divulgació pública per part dels asseguradors i alguns d’aquests informes han de publicar-se a la pàgina web de la Societat. Aquest document és l’informe abreujat 2019 de Situació Financera i Solvència (“ISFS”) que es requereix per ser publicat per ATLÀNTIDA MÉDICA DE ESPECIALIDADES, S. A. DE SEGUROS (d’ara endavant “la Societat”).

Aquest informe abasta els Negocis i l’Evolució de la Societat, el seu Sistema de Governabilitat, Perfil de Risc, Valoració dels Riscos de Solvència i Gestió de Capital. En última instància qui té la responsabilitat de totes aquestes qüestions és el Consell d’Administració de la Societat, amb l’ajuda de diverses funcions de govern i control que ha engegat per supervisar i administrar el negoci.

La Societat ha de mantenir actius suficients per fer front a les seves obligacions amb els assegurats a tot moment. El Consell d’Administració vetllarà perquè el capital de la Societat sigui suficient per cobrir la solvència requerida segons la naturalesa i escala del negoci, i els requeriments operacionals esperats. Existeixen diversos mecanismes per avaluar aquests nivells i els resultats d’aquestes avaluacions indiquen que el capital de la Societat és adequat en aquest moment i per als requeriments esperats a curt i mig termini.

L’evolució del Negoci de la Societat és molt estable en el temps, per aquest motiu el Consell d’Administració considera que l’actual Sistema de Gobernanza és adequat per afrontar un horitzó temporal a curt i mig termini, sempre que no canviïn les circumstàncies.

L’exercici econòmic de la Societat es tanca el 31 de desembre de cada any i presenta els seus resultats en euros.

Pots accedir a l’informe abreujat 2019 a través d’aquest enllaç.

Escriure un comentari

Nom*

Email* (never published)

Website

LA INFORMACIÓ TAMBÉ ÉS SALUT I BENESTAR. ATLÀNTIDA POSA AL TEU ABAST TOTS ELS CANALS PER LA TEVA COMODITAT.

Més a prop teu que mai: