La sida encara no es cura

Des de fa ja uns quants anys, i amb l’evolució de les teràpies i els medicaments, la Sida ha deixat de ser una malaltia mortal en molts casos i s’ha…