Què és la ‘silver economy’?

Des de fa pocs anys, un concepte va guanyant presència i pes en diversos cercles econòmics i productius: la silver economy o ecomomia platejada. I la raó no és altra…