Percentils i corbes de creixement

Una de les primeres preguntes que la majoria dels pares es fan té a veure amb l’alçada i el pes dels seus fills, ja que la concordància entre el creixement…